Υλικό

Μια βιβλιοθήκη με όλα τα παραδοτέα που παράγονται στο πλαίσιο του έργου

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR GOOD PRACTICES AND ROLE MODELS SELECTION

Poster Session

Sehub Model eng

Summary Report eng

Methodological Framework for Good Practices and Role Models Selection eng

European Conference Banner eng

Programme of the Conference eng

Policy Recommendations eng

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑ

Scroll to Top